รีวิวลูกค้าซื้อนาฬิกา casio กับทางเรา

การรับประกันสินค้าการรับประกันสินค้า/เงื่อนไขการรับประกัน จะครอบคลุมปัญหาความบกพร่อง ที่เกิดมาจากการทำงานผิดพลาดของตัวเครื่อง และแบตเตอร์รี่ เท่านั้น ซึ่งจะไม่ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดจากการ แก้ไข ปรับแต่ง หรือจากอุบัติเหตุเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบสินค้า หากสินค้ามีปัญหาภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อของสั่งซ่อมมายังทางร้านได้ทันที และเราจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าจัดส่งสินค้าคืนให้กับท่าน

เงื่อนไขในการส่งคืนสินค้า
สินค้ามีตำหนิ หมายถึง สินค้าที่ท่านได้รับไป มีรอยตำหนิมากกว่าที่ท่านจะรับได้
สินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ หมายถึง สินค้าที่ท่านได้รับไป ไม่ตรงกับสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อไว้
ดังนั้น ในระยะเวลา 1 ปี หลังจากสั่งซื้อ หากสินค้ามีปัญหา ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ คุณสามารถส่งสินค้ากลับมาเพื่อซ่อมได้ ฟรี!! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สินค้าทุกชิ้นจะถูกทำการตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะมีการส่งมอบทุกครั้ง และเราจะไม่ส่งของเสีย หรือของมีตำหนิ ให้กับลูกค้าอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ เพื่อให้ท่านมั่นใจกับการสั่งซื้อและการบริการหลังการขาย และท่านยังสามารถสอบถามปัญหาข้อข้องใจได้ตลอดเวลา ที่หมายเลข 080-6149399 ดังนั้น วางใจได้ว่าเมื่อซื้อสินค้ากับ เราแล้ว ท่านจะได้รับการบริการที่ดีแน่นอน